Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen


Welkom op deze site.   
De site met informatie over een off-grid ready koloniewoning in Frederiksoord. 

Het is een bijzondere woning in meerdere opzichten:
-  Gebouwd op de locatie waar vroeger een hoeve/koloniehuisje van de Maatschappij van Weldadigheid stond.
-  Super geïsoleerd, geen aansluiting op het gas, een warmtepomp, en verschillende energiebesparende voorzieningen (bv ledlampen).
Ten opzichte van de 42 andere koloniewoningen die inmiddels gebouwd zijn is er nog wel een verschil.
Er is geen aansluiting op de nutsvoorzieningen en om toch water uit de kraan te krijgen wordt regenwater opgevangen en gebruikt voor het dagelijkse gebruik. Daarnaast is het huis niet aangesloten op het riool. 

Bij het startpunt (in 2017) is het plan om het huis volledig off-grid te maken. 
In 2018 worden ideeën uitgewerkt, andere projecten worden bezocht en maakt de rekenmachine overuren.  De grootste uitdaging is ook de elektriciteitsvoorziening en daar wordt geen (betaalbare) oplossing voor gevonden.
In het najaar van 2019 wordt besloten dat het tijd wordt om de schep in de grond te gaan zetten.  
Volledig off-grid is het niet geworden,  voor de bouw zal wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid om op termijn wel off-grid te worden.  De planning wordt gemaakt, de vergunningen worden aangevraagd, een hypotheek wordt geregeld en begin 2020 gaat het dan echt gebeuren: de bouw gaat beginnen.

Nog geen half jaar later, eind mei 2020, is het dan zover: het huis wordt opgeleverd.   
En dan gaat een nieuwe fase in:  genieten van een nieuw huis, in een nieuwe omgeving en met de nieuwe voorzieningen.  


De koloniewoningen komen tot stand door een nauwe samenwerking van Maatschappij van Weldadigheid, Bouwbedrijf Broekman en Installatiebedrijf Dick Sjabbens en de bewoners.