Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen

Hoeve 142 / Perceel 475

Met de hulp van de historische vereniging 't Fledder Kerspel  bij de zoektocht is er iets meer bekend over de locatie van onze woning.
Het blijkt dat er meerdere woningen waren die de naam "hoeve 142" droegen, dus de naam hoeve 142 is eigenlijk niet correct. 

Een oude kaart van de koloniewoningen tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord geeft aan dat het gaat om het huisje op perceel 475. 
Het zou gebouwd zijn tussen 1841 en 1848.

Het tijdperk van het maken van foto's was toen nog niet aangebroken, dus een foto van het huisje perceel 475 hebben we niet. 
Hoe de woning er uitgezien heeft weten we (nog) niet.  Was het een woning zoals onder? 

 
Eén van de koloniewoningen aan de  Koningin Wilhelminalaan. 
Het is onduidelijk of de koloniewoningen aan de Hooiweg er ook zo uit zagen.

bron:  https://www.weldadigoord.nl/weldadige-oorden/koloniewoning/

Met grote dank aan de historische vereniging 't Fledder Kerspel