Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen

Wonen zoals vroeger in een nieuw huis

(uit de serie Maatschappij van Weldadigheid, deel 36)

Stel, je woont in een mooi huis en een prachtige omgeving, maar je huis is niet ideaal als je gezondheidsproblemen hebt. Dan kan je op zoek gaan naar een nieuw huis en uitkomen bij een "Koloniewoning van de Toekomst", zoals die de laatste jaren in de omgeving van Wilhelminaoord worden gebouwd. Dat deden ook Wanda en Hans, die kozen voor een specifieke locatie in Frederiksoord. In april 2017 uitten zij de wens om een koloniewoning te kunnen bouwen. Ze kwamen op de wachtlijst bij Bouwbedrijf Broekman voor een woning op deze locatie, die later het adres Hooiweg 1a kreeg.

Tot aan de start van de bouw in januari 2020 was er heel wat overleg nodig. de locatie bleek voorbestemd om off-grid te gaan bouwen, d.w.z. zonder nutsvoorzieningen. Plannen daarvoor waren er al, maar moesten nog uitgewerkt worden. Voor hen was de locatie zo belangrijk, dat ze deze manier van bouwen "op de koop toe" hebben genomen, uiteraard na afweging van alle voors en tegens, ook het feit dat er niet direct gebouwd zou gaan worden. Ze gingen in overleg met het bouwteam, bestaande uit Bouwbedrijf Broekman, Installatiebureau Sjabbens en de Maatschappij van Weldadigheid, de indeling van de woning werd vastgelegd (omdat Wanda thuis kan werken, kon ze haar wensen betreffende haar werkkamer daar in meenemen).
De bouw kon in januari 2020 beginnen. Wat is nu anders bij de bouw van deze koloniewoning?

Koloniewoning - begin 2021

Voor de watervoorziening werd een enorme betonnen bak geplaatst voor het opvangen van maximaal 20 000 liter regenwater. Hoe groter het dakoppervlak, hoe meer water er wordt opgevangen. Het regenwater wordt gefilterd, zodat het daarna voor huishoudelijk gebruik geschikt is. De apparatuur hiervoor is geplaatst in de schuur. Voor het afvalwater wordt gebruik gemaakt van een septictank (zoals die voor de aanleg van riolering vroeger overal gebruikt werd). Het afvalwater wordt zo goed gezuiverd, dat het kan afstromen in de sloot. De zonnepanelen, er zijn er 32 geplaatst, en de zonnecollector zorgen voor elektriciteit. In de zomer ruim voldoende, maar in de wintermaanden niet. Daarom is er toch nog een stroomaansluiting nodig. Zolang de overcapaciteit niet kan worden opgeslagen blijft deze noodzakelijk. Er is voor deze opslag nog geen goede oplossing gevonden. De aardwarmte zorgt voor een behaaglijke temperatuur in huis. In huis wordt de lucht gezuiverd via filters o.a. voor fijnstof. 

De bouw werd op de voet gevolgd door de media. Om de officiële start van de bouw kracht bij te zetten was er op 21 februari 2020 zelfs een officiële bijeenkomst waarbij een plaquette werd geplaatst in de gevel van het huis. 

Een deel van de apparatuur in de

Wie nu denkt, dat dit op "primitief wonen" lijkt, heeft het helemaal mis. Het resultaat van dit off-grid concept is een comfortabele woning, bijna zonder energiekosten en het gevoel dat je een flinke bijdrage levert aan de circulaire economie. De apparatuur voor o.a. het oppompen van de warmte, is super zuinig en geplaatst in de "machinekamer". Dat ziet er best indrukwekkend uit. Op een paar kleinigheden na, Wanda en Hans noemen dat kinderziektes, ondervinden ze geen problemen. Ze leven nu meer met de elementen: meer zon is meer energie, gebruik dat dus; doordat regenwater wordt gebruikt, ben je je meer bewust van de hoeveelheid. Bij langdurige droogte is er minder water beschikbaar. Het wonen voelt voor hen als pure luxe!
Voor Hans, die zich veel beter voelt door het constante woonklimaat; voor Wanda, die zeker in deze tijd, blij is met haar werkkamer, waar ze een groot gedeelte van de werkweek doorbrengt. En dan hebben we het nog niet gehad over de locatie, waar ze uiteindelijk toch voor vielen: blijvend wijds uitzicht, geen lichtvervuiling, rustige ligging met alleen lokaal verkeer. 

Een paradijsje


Voor Wanda en Hans is dit een paradijsje, waar ze met heel veel plezier zullen wonen, nu en in de toekomst.
Bent u nieuwsgierig geworden, hoe Wanda en Hans wonen?
Ze hebben een website:  www.koloniewoningoff-grid.nl 

Lammie Roffelsen


Bron: de boodschapper, uitgave voor alle 60-plussers in de regio Vledder