Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen

02 april 2019 - Bouwbeurs


Bouwbedrijf Broekman, dat eerder deze maand is uitgeroepen tot de meest duurzaamste bouwer, gaat off grid-koloniewoningen bouwen. De energieneutrale huizen in Wilhelminaoord krijgen elk een eigen waterstofopslag die ontwikkeld is door het Belgische bedrijf Solenco Power.

De Koloniewoning van de Toekomst, noemt Broekman de off gridwoning. De naam verwijst naar het gedachtengoed van Johannes van den Bosch. Hij wilde dat de kolonisten die destijds in de Drentse veenkoloniën werden 'heropgevoed' zelfvoorzienend moesten zijn. In Wilhelminaoord liggen twee kavels die bestemd zijn voor het bouwen van twee autarkische koloniewoningen. Het zijn woningen die zonder water, zonder riolering en zonder elektra gebouwd zullen worden. Het bouwteam van de nieuwe koloniewoningen heeft hiervoor onder meer samenwerking gezocht met Kennispoort regio Zwolle en de hogeschool Windesheim.

Om de koloniewoningen zonder nutsaansluitingen te realiseren, zijn alternatieven nodig. Voor de watervoorziening en riolering zijn al uitstekende alternatieven. De watervoorziening gebeurt door middel van een regenwatersysteem, waarbij regenwater wordt opgevangen en gezuiverd, zodat het geschikt wordt voor huishoudelijk gebruik (grijs water) en voor drinkwater. Een alternatief voor riolering is gevonden in het gebruik van IBA-systemen. Voor het inzamelen en zuiveren van huishoudelijk afvalwater (keuken, wasmachine, douche en toilet) kunnen IBA-systemen gebruikt worden. Het zuiveren van het afvalwater gebeurt bij IBA-systemen ter plaatse.

Waterstofopslag

Een grotere uitdaging wordt het om de woningen die niet op het openbare elektriciteitsnet worden aangesloten toch het hele jaar door van de nodige stroom te voorzien. In de zomermaanden genereren de zonnepanelen voldoende voor opslag van elektriciteit, maar niet in de wintermaanden.

Daarom heeft Broekman de samenwerking gezocht met Solenco, een bedrijf in België dat zich richt op de ontwikkeling van een opslagsysteem voor warmte en elektriciteit door gebruik te maken van waterstofgas als opslagmiddel: de Solenco Powerbox. 

De powerbox is een slim energiesysteem, zo groot als een koelkast. De Solenco Powerbox gebruikt het overschot aan elektriciteit dat zonnepanelen produceren en splitst water in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt als gas opgeslagen in een tank en naar de Solenco Powerbox geleid op de momenten dat zonnepanelen te weinig energie produceren. De Solenco box zet dat gas om in stroom en warmte voor verwarming en sanitair water.

Verschillende vermogens

Solenco Power biedt het systeem aan in vermogens van 1 kW tot 10 kW. De hoeveelheid waterstofgas die daaruit voortkomt is 5 kWh tot 1800 kWh. Per huis zijn er 24 flessen nodig (40 centimeter bij 150 centimeter) om de waterstof op te kunnen slaan.

Een zeker lef mag het Drentse bouwbedrijf niet worden ontzegd. De Powerbox wordt op dit moment nog in de praktijk getest op het Duitse Waddeneiland Borkum in een proefwoning. Het project kreeg daarvoor Europese subsidie. Hoewel de techniek nog in de testfase verkeert, durft aannemer Broekman nu al op een goede werking te vertrouwen.  Over hoeveel het systeem gaat kosten, ook in combinatie met de plannen voor het opvangen van regenwater en het hergebruiken van huishoudelijk afvalwater, laat het bedrijf niets kwijt. Voor de toepassing in Wilhelminaoord wordt subsidie aangevraagd bij de provincie en het Rijk.

bron:   https://www.bouwbeurs.nl/nieuws/overig/duurzaam-bouwen/duurzame-drentse-aannemer-bouwt-woningen-met-eigen-waterstofopslag

Tekst: Mari van Lieshout