Koloniewoning off-grid  

Dromen - Durven - Doen

Provincie wil bouwbedrijf steunen met geld voor innovatieve thermische opslag in koloniewoning

Bouwbedrijf Broekman uit Nijensleek krijgt, als de leden van Provinciale Staten ermee instemmen, een subsidie van 163.431 euro van Provincie Drenthe. Hiermee kan het bedrijf innovatieve thermische opslag mogelijk maken in nieuwe koloniewoningen in Frederiksoord.

Zonnepanelen zorgen voor de benodigde stroom. Foto: NDC Mediagroep 

Het bouwbedrijf uit Nijensleek is al langer bezig met het realiseren van zogeheten off-grid woningen. (woning die niet aangesloten is op nutsvoorziening). Met de subsidie kan het bedrijf een pilot opstarten voor het opslaan van warmte over een heel seizoen.

Zonnecollectoren

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een nieuw thermisch opslagsysteem waarin de warmte, opgewekt met zonnecollectoren, rechtstreeks wordt opgeslagen. De woningen hebben dan geen gasaansluiting nodig. Wel staat er een warmtepomp als back-up voor de koude winterdagen wanneer voor een langere periode de zon niet schijnt. De eerste woning is inmiddels in aanbouw en in 2021 moeten de systemen operationeel zijn. Lokale bedrijven en de bewoners zijn bij de ontwikkeling van de pilot betrokken.

Slimme duurzame opwekking

Het project van Broekman draagt bij aan de versnelling van de energietransitie en zorgt daarnaast ook voor ontlasting van het elektriciteitsnetwerk. Door gebruik te maken van het thermische opslagsysteem neemt de elektriciteitsvraag behoorlijk af en kan met een kleinere aansluiting worden volstaan. Er is sprake van het toekomstbestendig verduurzamen van woningen met een slimme duurzame opwekking. Het thermisch opslagsysteem is toepasbaar in bestaande gebouwen en woningen. Bij een geslaagde pilot kan de techniek veel grootschaliger worden toegepast in bestaande woningen. De opschaling en eenvoud van de oplossing kan voor een behoorlijke kostenreductie zorgen.

De subsidieverstrekking moet nog wel worden voorgelegd aan Provinciale Staten.